052-662-2921 info@yk-dr.com

אלכוהול כאסח

אלכוהול כאסח

בפעם הבאה שאתם זורקים אל הילדים את המילים "אל תשתו אלכוהול" תוסיפו את כל הסיבות למה לא כדאי להם לעשות זאת, זה לא מבטיח שהם לא ישתו, אבל אולי המסרים יקננו להם בראש בזמן הבילויי.

YNET פורסם ב

כתיבת תגובה